Registra't i comença a organitzar i a impartir classes online gràcies a Cisco Webex

Nom

Cognoms

Correu electrònic

Llicència vigent fins el 12 de septiembre de 2020.
Accés directe a teu portal
Contacta'ns per email
Uneix-te a la comunitat ProfeVirtual
Informació
ProfeVirtual Classroom
Accedeix al suport online
Accedeix al suport online
X

Ús de Webex Meetings

Video 1 - Com gestionar una reunió
Video 2 - Activar àudio
Video 3 - Compartir arxius
Video 4 - Compartir multimèdia
Video 5 - Compartir pantalla
Video 6 - Utilitzar la pissarra
Video 7 - Fer una enquesta
Video 8 - Compartir un enregistrament
Video 9 - Convida assistents
Video 10 - Informe d'assistents
Video 11 - Crear un Webex Events
Video 12 - Planificar una sessió amb Webex Training
Video 13 - Com utilitzar Webex Training
Video 14 - Cursos NETACAD
Video 15 - WEBEX TEAMS
Benvinguts i benvingudes a ProfeVirtual
Davant l'actual crisi sanitària, Cisco Networking Academy, IBM i Makenai estan centrats en ajudar a reduir els seus efectes en el nostre ecosistema d'instructors, col·laboradors i a la societat.
El nostre compromís amb el nostre professorat és ara més necessari que mai, perquè ningú es quedi enrere. Per ajudar a combatir l'actual situació, Cisco ofereix la seva plataforma de Col·laboració Cisco Webex de forma gratuïta, sense restriccions per a reunions de fins a 1000 participants i fins el 12 de septiembre de 2020.
Si estàs interessat en accedir a Webex completa el formulari o contacta'ns a través del xat disponible
*Es recomana usar el portal a Google Chrome o Firefox
Continuar
Uneix-te a la comunitat de ProfeVirtual
Accedeix de forma senzilla amb el teu usuari a un espai col·laboratiu en el que podràs compartir experiències, consultes tècniques, donar feedback del servei, proposar millores... amb altres professors i experts de Cisco i Makenai.
X
Per tal d'unir-te a la comunitat necessites un compte Webex ja actiu
Contacta amb nosaltres
El servei online no està disponible fora de l'horari de 08:00 a 19:00 i durant els caps de setmana. En tot cas, pots contactar i compartir amb nosaltres qualsevol problema o pregunta a través del següent formulari.
X
Email*
Teléfono
Mensaje*
*Camps obligatòris
Formació Cisco Networking
X
Cisco NetAcad ofereix accés a totes les eines i continguts digitals (enllaç al catàleg) dels que disposem en la nostra plataforma, perquè a hores d'ara puguis seguir formant-te i compartint coneixements amb els teus alumnes.
Si estàs interessat en accedir a algun dels nostres cursos, contacta amb un assessor educatiu de Cisco a través del xat disponible a la pàgina web.
Descarregar pdf
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del tractament MAKENAI SOLUTIONS INNOVATION & CREATIVE IDEAS S.L.
Direcció del responsable C/ Modesto Lafuente,41  Planta 2 Puerta B , CP 28003, MADRID (Madrid)
Finalitat Les seves dades seran utilitzades per poder atendre les seves sol·licituds i prestar-li els nostres serveis.
Publicitat Només li enviarem publicitat amb la seva autorització prèvia, que podrà facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establerta a l'efecte.
Legitimació Únicament tractarem les seves dades amb el seu consentiment previ, que podrà facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establerta a l'efecte.
Destinataris Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que li demanem.
Drets Té dret a saber quina informació tenim sobre vostè, corregir-la i eliminar-la, tal com s'explica a la informació addicional disponible a la nostra pàgina web.
Informació addicional Més informació en l'apartat “LES SEVES DADES SEGURES de la nostra pàgina web.

LES SEVES DADES SEGURES

Informació en el compliment de la normativa de protecció de dades personals

 

A Europa i a Espanya hi ha normes de protecció de dades pensades per a protegir la seva informació personal d'obligat compliment per a la nostra entitat.

Per això, és molt important per a nosaltres que entengui perfectament què farem amb les dades personals que li demanem.

Així, serem transparents i li donarem el control de les seves dades, amb un llenguatge senzill i opcions clares que li permetran decidir què farem amb la seva informació personal.

Si us plau, si un cop llegida la present informació li resulta algun dubte, no dubteu a preguntar-nos.

Moltes gràcies per la seva col·laboració.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som a la seva disposició, no dubti en contactar amb nosaltres.

 

Amb caràcter general, les seves dades personals seran utilitzades per poder establir una comunicació directa amb vostè i poder prestar els nostres serveis.

Així mateix, també poden ser utilitzades per a altres activitats, com enviar-li publicitat o promocionar les nostres activitats.

 

Les seves dades personals són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè i poder prestar els nostres serveis. En aquest sentit, posarem a la seva disposició una sèrie de caselles que us permetran decidir de manera clara i senzilla sobre l'ús de la seva informació personal.

 

Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que li demanem.

De la mateixa manera, podran tenir coneixement de la seva informació personal aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar els nostres serveis. Així per exemple, el nostre banc coneixerà les seves dades si el pagament dels nostres serveis es realitza mitjançant targeta o transferència bancària.

Així mateix, tindran coneixement de la seva informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu de l'acompliment d'alguna llei. Posant-li un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l'Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En el cas que, al marge dels casos comentats, necessitem donar a conèixer  la seva informació personal a altres entitats, li solicitarem prèviament el seu permis a través d'opcions clares que li permetran decidir al respecte.

 

Protegirem les seves dades amb mesures de seguretat eficaces en funció dels riscos que comporti l'ús de la seva informació.

Per a això, la nostra entitat ha aprovat una Política de Protecció de Dades i es realitzen controls i auditories anuals per verificar que les seves dades personals estan segurs en tot moment.

 

Al món hi ha països que són segurs per a les seves dades i d'altres que no ho són tant. Així per exemple, la Unió Europea és un entorn segur per a les seves dades. La nostra política és no enviar la seva informació personal a cap país que no sigui segur des del punt de vista de la protecció de les seves dades.

En el cas que, amb motiu de prestar-li el servei, sigui imprescindible enviar les seves dades a un país que no sigui tan segur com Espanya, sempre li demanarem prèviament el seu permís i aplicarem mesures de seguretat efectives que redueixin els riscos de l'enviament de la seva informació personal a un altre país.

 

Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis. Un cop finalitzats els terminis legals aplicables, farem eliminar-les de forma segura i respectuosa amb el medi ambient.

 

En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per a saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la en cas de que sigui incorrecta i eliminar-la un cop finalitzada la nostra relació, sempre i quan això sigui legalment possible.

També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat. Aquest dret es diu "portabilitat" i pot ser útil en determinades situacions.

Per sol·licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per a poder identificar-lo.

A les oficines de la nostra entitat disposem de formularis específics per a sol·licitar aquests drets i li oferim la nostra ajuda per al seu emplenament.

Para a saber més sobre els seus drets de protecció de dades, pot consultar la  pàgina web de la Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

Vostè pot retirar el seu consentiment si canvia d'opinió sobre l'ús de les seves dades en qualsevol moment.

Així per exemple, si vostè en el seu dia va estar interessat en rebre publicitat dels nostres productes o serveis, però ja no desitja rebre més publicitat, pot fer-nos-ho constar mitjançant el formulari d'oposició al tractament disponible a les oficines de la nostra entitat.

 

En el cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d'algun dels mitjans següents:

Agencia Española de Protección de Datos
C/ Jorge Juan, 6
28001-Madrid

Telf. 901 100 099

Telf. 91 266 35 17

Fer una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l'assistència d'advocat ni procurador.

 

La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

No obstant això, poden existir situacions en què, amb fins de prestació de servei, comercials o d'altre tipus, necessitem elaborar perfils d'informació sobre vostè. Un exemple podria ser la utilització del seu historial de compres o serveis per poder oferir-li productes o serveis adaptats als seus gustos o necessitats.

En aquest cas, aplicarem mesures de seguretat efectives que protegeixin la seva informació en tot moment de persones no autoritzades que pretenguin utilitzar-la en el seu propi benefici.

 

La nostra política és no fer servir les seves dades per a altres finalitats diferents de les que li hem explicat. En el cas que necessitéssim utilitzar les seves dades per a activitats diferents, sempre li demanarem prèviament el seu permís a través d'opcions clares que li permetran decidir a l'respecte.MAKENAI SOLUTIONS INNOVATION & CREATIVE IDEAS S.L. accedirà a dades personals responsabilitat del responsable del tractament amb la finalitat de prestar els seus serveis propis de promoció d'esdeveniments, tractament que durarà mentre sigui vigent la relació de prestació de serveis existent entre les parts i en el qual es respectaran en tot moment les instruccions del responsable del tractament. MAKENAI SOLUTIONS INNOVATION & CREATIVE IDEAS S.L. únicament tractarà les dades estrictament necessàries per donar compliment a les seves obligacions pròpies derivades del contracte de prestació de serveis existent entre les parts. En concret, i sense caràcter limitatiu o excloent, accedirà als següents tipus de dades dels clients del responsable del tractament: nom, cognoms i correu electrònic.

Tanmateix, MAKENAI SOLUTIONS INNOVATION & CREATIVE IDEAS S.L. es compromet, mentre duri la relació i fins i tot un cop aquesta hagi finalitzat, a tractar les referides dades personals guardant la deguda confidencialitat i secret sobre aquestes dades, adoptant per poder fer-ho les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc , de conformitat amb el que estableix l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679.

MAKENAI SOLUTIONS INNOVATION & CREATIVE IDEAS S.L. no podrà subcontractar cap de les prestacions que formin part de l’objecte d'aquest contracte que comportin el tractament de dades personals, excepte els serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament de la relació existent entre les parts.

D'altra banda, MAKENAI SOLUTIONS INNOVATION & CREATIVE IDEAS S.L. assistirà al responsable del tractament perquè aquest pugui complir amb la seva obligació de respondre a les sol·licituds que tinguin per objecte l'exercici dels drets dels interessats.

MAKENAI SOLUTIONS INNOVATION & CREATIVE IDEAS S.L. notificarà al responsable del tractament, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini màxim de 24 hores, i per correu electrònic a l'adreça indicada, les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i comunicació de la incidència. A més, MAKENAI SOLUTIONS INNOVATION & CREATIVE IDEAS S.L. donarà suport al responsable del tractament en la realització de les avaluacions d'impacte relatives a la protecció de dades i en les consultes prèvies a l'autoritat de control, quan siguin procedents.

Un cop finalitzi la prestació dels serveis de tractament, MAKENAI SOLUTIONS INNOVATION & CREATIVE IDEAS S.L. retornarà totes les dades personals un cop finalitzi la prestació dels serveis objecte de contracte, conservant una còpia degudament bloquejada durant el temps en què puguin sorgir responsabilitats derivades de la relació existent entre les parts.

Finalment, MAKENAI SOLUTIONS INNOVATION & CREATIVE IDEAS S.L. es compromet a posar a disposició del responsable del tractament tota la informació necessària per demostrar el compliment de les obligacions existents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Tancar